தமிழ்நிழல் – தமிழ்மணம் படத்திரட்டி

தமிழ் வலைப்பதிவுகளில் வெளியாகும் பல்வேறு படங்களை (புகைப்படங்கள், ஓவியங்கள்) தொகுக்கும் திரட்டியை – தமிழ்நிழல் தற்பொழுது வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

இது தமிழ்நிழலின் ஆரம்பகட்ட சோதனை வடிவம். புகைப்படங்களை சார்ந்த பல்வேறு வசதிகளை விரைவில் தமிழ்நிழல் திரட்டியில் எதிர்பார்க்கலாம்.

நன்றி
தமிழ் சசி
தமிழ்மணம்