தமிழ்மணம் ஒலிம்பிக் திரட்டி

August 7, 2008 · Posted in அறிவிப்புகள் · 6 Comments 

நாளை பீஜிங்கில் தொடங்கும் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் குறித்த இடுகைகளை ஒரே இடத்தில் தொகுக்க தமிழ்மணம் ஒலிம்பிக் திரட்டியை தற்பொழுது வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

ஒலிம்பிக் திரட்டியின் சுட்டிகள்
http://tamilmanam.net/2008/ஒலிம்பிக்
http://tamilmanam.net/2008/olympic

ஒலிம்பிக் போட்டிகள், அதன் அரசியல் என இந்தப் போட்டிகள் சார்ந்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த திரட்டியில் வாசிக்க முடியும். தற்பொழுது தமிழ் வலைப்பதிவுகளில் இருந்து ஒலிம்பிக் சார்ந்த இடுகைகள் திரட்டப்படுகின்றன.

பதிவர்கள் தங்கள் இடுகைகளுக்கு வழங்கும் குறிச்சொற்களை கொண்டே தமிழ்மணம் ஒலிம்பிக் திரட்டி பதிவுகளை வகைப்படுத்துகிறது.

பதிவர்கள் ஒலிம்பிக், ஒலிம்பிக்ஸ் போன்ற குறிச்சொற்களை பயன்படுத்தி ஒலிம்பிக் குறித்த இடுகைகளை எழுத வேண்டுகிறோம்.

நன்றி

தமிழ் சசி,
தமிழ்மணம்