தமிழ்மணம் வழங்கி மாற்றம் : சேவையில் தடங்கல்

July 27, 2010 · Posted in அறிவிப்புகள் · 7 Comments 

தமிழ்மணம் வழங்கி மாற்றம் இந்த வார இறுதியில் நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்மணம் திரட்டி சேவை வரும் வெள்ளி இரவு (ஜூலை 30) 10 மணி (அமெரிக்க கிழக்கு கடற்கரை நேரம்) தொடங்கி சனிக்கிழமை (ஜூலை 31) மாலை வரை இயங்காது என தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தமிழ்மணம் அவ்வப்பொழுது முடங்கிப் போகும் பிரச்சனையை சரி செய்யவும், இன்னும் வேகமான சேவையை வழங்கவுமே இந்த வழங்கி மாற்றம் நடைபெற இருக்கிறது.

தமிழ்மணம் சேவையில் வார இறுதியில் ஏற்பட இருக்கும் தடங்கலுக்கு எங்கள் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

நிர்வாகம்
தமிழ்மணம்