தமிழ்மணம் விவாதக்களம்

November 23, 2006 · Posted in அறிவிப்புகள் · 16 Comments 

தமிழ்மணத்தில் காத்திரமான மற்றுமொரு சுதந்திரக்கருத்துவெளி – “தமிழ்மணம் – விவாதக்களம்”.

வாரந்தோறும் பல்வேறு தலைப்புகளில் இருந்து மாறுபட்ட எண்ணங்களை ஒருங்கிணைத்து, பரந்துபட்ட‌ சிந்தனைத் தளங்களில் இருந்து குறுக்கீடுகள், திரித்தல்கள் மற்றும் தனிமனிதத் தாக்குதல்கள் இல்லாமல் தெளிவான, கருத்துகள் மோதும் ஒரு வெளியாக “தமிழ்மணம் விவாதக்களம்” உருவாக இருக்கிறது.

மேலதிக‌ விபரங்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும்.